28.07. Rund um St. Augustin

                     

Do hinge unjefähr mööt Rom sinn.                                                      Un he is Bonn.

                       

Luurens he, Wesseling joov et domals och allt.                                    Mer hann et jeschaff!

 

                     

Jung, dat häst de jot gemaat.                                                                    Un he maat et och jot-

 

                       

Et Sibbejebirch noh Süd-Oste.                                                              Sunneblömcher op dem Wäch.

 

Et janze Schmölzje usser dem Fotojraf, typisch!